Region Dalarna en av tolv regioner som får stöd för utveckling av sociala företag

Tolv regioner däribland Region Dalarna, får finansiering från Tillväxtverket för att skapa jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden. 

Samarkand2015 kommer vara en genomförarna av arbetet tillsammans med Coompanion, Kompetensbyrån och Region Dalarna.

Det är Samarkand's plattform för sociala företag som har varit en ”modell” för hur man kommer jobba. Arbetet kommer även innebära att stötta och utveckla leveransförmågan hos de sociala företagen.

En del kommer att vara byggandet av ett leverantörsnätverk med de sociala företagen. 
 

Från Tillväxtverkets webb:
Genom insatserna i regionerna får arbetsintegrerande sociala företag stöd i att utveckla hållbara affärsidéer och utöka samarbetet mellan företagen, näringslivet och offentliga aktörer för att kunna stärka sin konkurrenskraft. 

Regionerna ska också genom dessa insatser arrangera informationsträffar och utbildningar för att sprida kunskap om möjligheterna inom arbetsintegrerande sociala företag till handläggare och tjänstemän lokalt och regionalt.

Tolv genomförandeprojekt är beviljade, i Gävleborg, Östergötland, Skåne, Jönköping, Kronoberg, Norrbotten, Örebro, Dalarna, Jämtland/Härjedalen, Kalmar län, Västerbotten, Västra Götalandsregionen.
Projekten genomförs under 2017 - 2018

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter