Samverkan för utveckling

Arena för Tillväxt publicerar varje år skriften Sveriges Nya Geografi, en kartläggning av trender och utvecklingsmönster i Sveriges kommuner och regioner.  Årets publikation sätter fokus på hållbarhet – ekonomisk, social och miljömässig - och dess betydelse för utveckling och attraktionskraft.
Linnéa Hassis, processledare på Arena för Tillväxt, presenterade denna under torsdagen samverkansmöte för tillväxt i Smedjebacken. 

Smedjebackens kommun i samverkan med Samarkand2015, Ägarskiftescentrum, Norrbärke Sparbank, Arena för Tillväxt och Barkenföretagen genomförde på torsdagen en intressant eftermiddag.

Fredrik Rönning, kommunstyrelsens ordförand i Smedjebacken inledde eftermiddagen. 
Sveriges nya geografi  presenterades av Linnéa Hassis, processledare för Arena för tillväxt.

Lisbeth Sahlin, Företagarna, Generationsväxling i företag, Mathias Bergqvist och Helén Gustafsson från Ägarskiftescentrum var också med i programmet.

Ett trettiotal personer deltog på träffen som är en del i ett långsiktigt i kommunen. Ägarskiftesfrågan är viktig i kommunen då Smedjebacken har många företag som går bra och samtidigt en åldrande befolkning. Det är viktigt att nya krafter vill ta över och driva företagen vidare. 

Lars Lindblom från Samarkand2015 och näringslivschef Lennart Silfverin informerade om den utbildning som planeras "generationsväxling i företag".

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter