Du ser en timmertransport.
Vi ser en svensk exportsuccé.

Infram är en påverkansgrupp för strategiska satsningar på väg- och järnvägsnätet inom och i anslutning till Bergslagsregionen. Vi vill bidra till ökad kännedom om inlandets exportföretag och bli en röst för infrastruktursatsningar som bidrar till växande arbetsmarknader, ökande befolkning och framtidstro i regionen.

Vi sätter transportfrågorna på banan!

Bakom Infram står tre stråksamarbeten och ett näringslivsbolag. Genom 36 kommuner och ett antal företag verkar vi för att få till stånd nödvändiga och tillförlitliga transporter för gods- och persontrafik.

Infram arrangerar tre seminarier i Almedalen tisdagen den 4/7.
Läs mer här!


Bakom Infram står förutom Samarkand2015, följande organisationer:
 
Dalabanans intressenter www.dalabanan.nu
Partnerskap Bergslagsbanan www.bergslagsbanan.se
Partnerskap Bergslagsdiagonalen www.bergslagsdiagonalen.se

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter