Nya YH-utbildningar utifrån behov

(Från nyhetsarkiv 2017)
Bengt Åkman på VBU (Västerbergslagens utbildningsförbund) har i uppdrag att skapa nya YH-utbildningar, som riktar sig både lokalt och nationellt. Huvudman för projektet är VBU.

Genom att informera och diskutera med näringsliv, förvaltningar och andra intressenter bör ett antal förslag komma fram. Efter en analys av förslagen går Bengt vidare med att bilda referensgrupper som tar fram ett detaljerat utbildningsinnehåll.

Utbildningsinnehållet ligger sedan till grund för respektive ansökan. Avsiktsförklaringar tas in från alla ingående parter.
Ansökningshandlingar ska vara klar för inlämning i början av september 2018.

Är du intresserad av att vara med och påverka vilka ansökningar som bör skickas in till myndigheten för nya yrkeshögskole-utbildningar?
Kontakta Bengt Åkman, 076-129 63 60 eller via mail: bengt.akman@vbu.ludvika.se

Länkar för mer information runt yrkeshögskoleutbildningar:
Hemsida för befintliga YH-utbildningar inom VBU
http://www.vbu.se/utbildning_yrkeshogskola
Myndighetens hemsida
https://www.myh.se
Exempel på YH-utbildning, Elingenjör, Halmstad
https://www.youtube.com/watch?v=5fOcIar7geU

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter