Nytt näringslivspris för utveckling inom miljö och hållbar utveckling

(Från nyhetsarkiv 2018)
Samarkand2015 har instiftat ett näringslivspris inom Miljö och Hållbar Utveckling. Priset är på 10 000 kr och syftet är att stimulera och belöna engagemang i hållbarhetsfrågor inom Västerbergslagens näringsliv.
 
Priset skall i första hand delas ut till en person, företag eller sammanslutning i Västerbergslagen som tagit fram en idé som är tydligt realiserbar eller som genom nytänkande och innovation i sitt företagande har brutit ny mark för regionens hållbarhetsarbete.

Tyngdpunkten för att få priset bör ligga på de ekologiska, ekonomiska och sociala utmaningar som är strategiskt viktiga för företagens och invånarnas livsmiljö.
 
Priset, som kommer delas ut årligen med start 2018, består dels av ett penningbelopp till vinnaren dels av diplom till de nominerade.
 
Jury är ”Hållbarhetsnätverket”, som består av representanter från Ludvika och Smedjebackens kommuner samt företag från regionen.
 
Förslag till pristagare kan lämnas av vem som helst, till Samarkand2015.
 
Jurygruppen utser tre kandidater till priset, varav en vinnare.
Priset delas ut något event som anordnas av Samarkand2015.
 
Frågor, kontakta Petra Holmlund, 072-220 71 54 eller Lars Lindblom, 070 604 65 15, AB Samarkand2015.
 
Det första priset delas ut som är ett resultat av Hållbart Västerbergslagen som finansieras av Tillväxtverket och Region Dalarna.
Priset finansieras av AB Samarkand2015.

 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter