Stora bolagssatsningar för utveckling inom elkraft och digitalisering

(Nyhetsarkiv 2018)
ABB som är delägare i Samarkand2015 har just tillkännagivit att japanska Hitachi köper divisionen Power Grids, med bland annat 2800 anställda i Ludvika, för 11 miljarder dollar.
Samtidigt meddelar Samarkand2015:s medlemsföretag Findity att Kivra satsar 24 miljoner kronor och går in som ny delägare i Findity och tar sikte på att digitalisera landets kvitton. 

Power Grids kommer att stärka Hitachi som världsledande inom energiinfrastruktur och Hitachi kommer att stärka Power Grids position som en global ledare inom elnät.
Affären visar på det värde som byggts upp i och med utvecklingen inom Power Grids. Utgångspunkten i affären är ett befintligt partnerskap som offentliggjordes 2014 och det ursprungliga joint venture-avtalet ska nu ge kontinuitet för både kunder och ABB. Läs mer om affären här.

Även  Samarkand2015:s medlemsföretag Findity genomför stora affärer för att stärka arbetet med digitalisering. Findity gör i dagarna en emission om totalt 34 miljoner kronor, där Kivra investerar 24 miljoner, och går in som delägare för att gemensamt driva marknaden för digitala kvitton. Finditys och Kivra informerar själva om detta på den här sidan.

Samarkand2015 önskar samtliga stort lycka till och hoppas att satsningarna ska stärka regionen ytterligare.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter