Svensk företagsledning – I takt med tiden?

Välkommen att lyssna till ett websänt seminarium 

(Publicerat oktober 2019)
Välkommen till ett streamat seminarium
om svensk företags-ledning.
OBS. Seminariet direktsänds från IVA.
 
Tid:  Onsdag 23 oktober 2019 kl. 15:30 - 19.00  
(Vi bjuder på fika)

Plats:  Samarkand2015, Fredsgatan 27 vån. 2, Ludvika

Anmälan:  Senast måndag 21 oktober till:
petra.holmlund@samarkand2015.com

Vad är svensk företagsledning och hur står sig principerna för svensk företagsledning idag 2019 sett i ljuset av dagens utmaningar och nya generationer att leda? IVAs avdelning för Företagande och Ledarskap bjuder in till ett seminarium med diskussion och exempel på temat Svensk företagsledning.

Det svenska ledarskapet, ett icke-auktoritärt och icke-hierarkiskt ledarskap byggt bland annat på hög grad av involvering, lagarbete, decentraliserade ansvar, kommunikation och tillit, är format under flera decennier. Det har sina rötter i vårt samhälle, baserat på välstånd och trygghet och inte minst i den svenska konsensustraditionen. Svensk företagsledning så som vi känner den har främst vuxit fram inom en stark internationell verkstadsindustri. Vad karakteriserar svensk företagsledning?
Den svenska företagsledningen är och har varit framgångsrik men är i ständig utveckling och står idag inför nya utmaningar. Idag finns vid sidan av våra globala, framgångsrika storföretag också en ny generation av kreativa, kunskapsintensiva, och många gånger digitala företag med värdeerbjudanden och affärsmodeller som möjliggjorts av den digitala tekniken. I dessa nya företag kan en delvis annorlunda typ av svensk företagsledning spåras. Hur ser denna ut? Vad kännetecknas den av?
Frågor som adresseras på seminariet:
  • Vad är svensk företagsledning och hur har den utvecklats?
  • Hur står sig principerna för svensk företagsledning idag 2019 sett i ljuset av dagens utmaningar och nya generationer att leda?
  • Hur ser ledarskapet ut i de nya, yngre framväxande svenska företagen?
  • Hur kan det svenska ledarskapet fortsätta att utvecklas?

Medverkande
Sofia Börjesson, professor Chalmers och ledamot av IVA
Marianne Dicander Alexandersson, rådgivare och styrelsearbetare, ledamot av IVA 
Mats Engwall, professor KTH och ledamot av IVA
Ingalill Holmberg, professor Handelshögskolan i Stockholm och ledamot av IVA
Johan Johansson, vd Daniel Wellington
Fredrik Lagergren, vd SAM och ledamot av IVA
Johan Lassing, grundare Qamcom
Dennis Nobelius, vd Zenuity
Carl-Henric Svanberg, preses IVA
Katarina Walther, vd Antrop
Moderator: Erik Blix, journalist

Tid:  Onsdag 23 oktober kl. 15:30 - 19.00   (Vi bjuder på fika)
Plats:  Samarkand2015, Fredsgatan 27 vån. 2, Ludvika
Anmälan:  Senast måndag 21 oktober till: petra.holmlund@samarkand2015.com

Läs mer om IVA.se

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter