Energilager höjer säkerheten i Ludvika

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har gett direktiv till Sveriges kommuner att se över sin beredskap inför ett eventuellt större nationellt avbrott på elnätet. Att Ludvika har genomfört ett uppmärksammat projekt för att säkerställa energiförsörjningen vid en eventuell kristid är kanske inte konstigt. Ludvika är energistaden nummer ett och här finns unik spetskompetens som tillsammans, i projektet Ödrift, tagit fram ett multifunktionellt fossilfritt energilager.

Ludvika kommun har de senaste åren satsat stort på solel. I centrala staden har det växt fram ett solcentrum, med Dalarnas största solelsinstallationer på Sporthall, brandstation, församlingsgård och en intilliggande skola. Projektet Ödrift handlar om att installera, testa och demonstrera ett multifunktionellt energilager som blir en viktig resurs om det blir ett stort fel i det nationella elnätet. Energilagret består av ett batteri som är tänkt att placeras centralt i staden.

Kan försörja samhällskritiska funktioner med el

Vid ett långvarigt strömavbrott ska energilagret kortsiktigt försörja exempelvis räddningstjänst, sporthall och kommunens it-enhet och inte minst ska det ombesörja en uppstart av Ludvika kraftstation som i sin tur sedan kan förse ovannämnda samt övriga delar av staden med ytterligare ström. Detta sker genom att isolera Ludvika från stamnätet och bortkoppling av alla laster. Därefter kopplas energilagrets prioriterade laster in varefter en så kallad black start av vattenkraftverket kan ske. Slutligen kopplas övriga samhällskritiska fastigheter i staden in på nätet. Projekt är direkt applicerbart på andra kommuner med vattenkraftverk i sin närhet och därför har det rönt stort intresse.
Energilagret i Ludvika ska ingå i ett lokalt mikronät och dessutom fungera som en testanläggning för aktiv styrning av energianvändning. Eftersom energilagrets centrala placering är viktig för funktionen lämpar det sig även för en anläggning med laddstolpar för elfordon som kan tanka fossilfri el från energilagret.

Världsrekord som blir landmärke

Ytterligare en uppmärksammad sak är att lagret ska placeras i världens största transformatorlåda, som ett landmärke för stadens ledande position inom energiöverföring. Den 17 oktober kommer transformatorlådan att transporteras från ABB till Sockenstugeparken där energilagret ska placeras och den 4 november sker en invigning med diverse festligheter, seminarier och utställning.
 
Projektet är ett samarbete mellan High Voltage Valley/Samarkand, Ludvika kommun, ABB, VB Energi, VB Kraft, Altpower, och Högskolan Dalarna
 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som tillsammans med Energimyndigheten medfinansierat projektet har visat stort intresse för det multifunktionella energilager som ska säkra energiförsörjningen för samhällskritiska funktioner vid en eventuell kristid.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter