Studera till underhållsingenjör i Ludvika 

(Publicerad 2020 03 20)
Underhållsingenjörer är ett bristyrke. Som underhållsingenjör får du därför många möjligheter efter avslutad utbildning. Utbildningen omfattar heltidsstudier i två år och startar i Ludvika i augusti 2020 om det blir tillräckligt många sökanden. 

Som underhållsingenjör inom industrin kommer du att kunna ansvara för avhjälpande och förebyggande underhåll inom många olika branscher, kunna analysera och tolka mätvärden, kunna bistå vid upprättande av specificerade inköps- och upphandlingsunderlag, kunna läsa och tolka ritningar, veta hur driften går till samt ha god kunskap om hur samarbetet med processoperatörerna skall bedrivas.

Efter utbildningen kommer du att kunna söka arbete inom kärnkraft/värmeverk, pappers. och massaindustri, fordonsindustri, livsmedelsindustri, järn- och stålindustri, gruvindustri, kemi- och platsindustri samt bilindustri.

För information om utbildningens innehåll och vilka
förkunskaper som krävs, kontakta utbildningsledare
Sara Andersson: sara.andersson@arboga.se, 073-765 74 79
www.hc.arboga.se

För mer information om att plugga på Samarkands
HögskoleCentrum, kontakta Janna Johansson:
janna.johansson@samarkand2015.com, 0240-860 31

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter