Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem - distansstudier

Världen står idag inför ett systemskifte där vi måste gå från att utnyttja fossila bränslen till att använda förnybar energi på ett sätt som är hållbart för kommande generationer. Det är bråttom om vi ska nå klimatmålen och genom den här utbildningen kan du bli en del i att göra detta möjligt. 

Kommande tillfälle Start: v36 HT2020S
tudietakt: 100 %
Anmälningskod: HDA-H359Y
Studieort: Du studerar på distans
Studieform: Distans (ca två fysiska träffar i Borlänge per termin)
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 8/A8(Fysik B/2, Kemi A/1, Matematik D/3c)
För information och anmälan, läs mer här.

Högskolan Dalarna har lång erfarenhet av forskning och samverkan inom förnybar energiteknik och effektiv energianvändning. Programmet ger dig en bred grund att stå på inom både värme- och elkraftteknik och hur detta kan användas för att anta utmaningar för en hållbar framtid. Den här utbildningen är för dig som vill bli en del i denna omställning av teknik och samhälle. Du studerar programmet på distans och träffar normalt lärare och studiekamrater via våra lärplattformar. Cirka två gånger per termin är det fysiska träffar i Borlänge där du får träffa alla i programmet, utföra laborationer och delta på spännande studiebesök.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter