Spendrups blir aktieägare i Disponentparken

Disponentparken i Grängesberg är ett av flera arbetsintegrerande sociala företag i kommunen. Företaget drivs av Grängesbergs DispPark AB som för närvarande har ett 30-tal aktieägare, både företag och privatpersoner. Nu har ortens största företag, Spendrups, gått in som aktieägare för att stötta verksamheten.

På bilden ses Lars Lindblom, VD Samarkand2015, Hanna Helin, verksamhetsledare på Disponentparken, Lill Westholm, Disponentparken och Ann-Katrin Knudsen, HR manager på Spendrups. 

- Vi är jätteglada för detta och ser det som mycket positivt för Disponentparken. Spendrups har verkligen hjärtat i Grängesberg, säger Lars Lindblom, samordnare för de sociala företagens stödplattform i Ludvika och Smedjebacken.  

Ett arbetsintegrerande socialt företag är icke vinstdrivande och har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv. Samarkand har sedan 2014 ett samordningsansvar för sociala företag i Ludvika-Smedjebacken och detta är en del av arbetet med att bredda arbetsmarknaden. Uppdraget kom via dåvarande kommunalrådet i Ludvika, Maria Strömkvist, som för övrigt citeras i den handbok som Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tog  fram 2020; ”Ny väg till innovativa välfärdslösningar”.
Maria Strömkvist poängterar att den högsta politiska ledningen måste ge uppdrag med tydliga mål. Innan Samarkand fick det samordnande uppdraget för de sociala företagen var det ingen inom kommunen som tog ett samlat ansvar. (…) I det läget bestämde jag mig för att föreslå styrelsen att Samarkand skulle få ansvaret för detta. Idag är detta en av de främsta framgångsfaktorerna.

De sociala företagen får hjälp via Samarkands stödplattform som bistår i frågor om ekonomi, HR, verksamhetsutveckling och mycket annat. Bland övriga sociala företag som ingår i stödplattformen finns Luddes Hunddagis, Väderbackens Allservice, Återvinningsbutiken, Odla Po Ängen och Hantverkstan.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter