DalaVindkraft – en plattform som ska gynna lokala företag

Energiförsörjning är en högaktuell och viktig fråga för hela Sverige och antalet vindkraftparker växer i landet. Projektet Innovationsnod Vindkraft vill se till att detta gynnar lokala företag.

Innovationsnod Vindkraft drivs av Samarkand2015 tillsammans med Länsstyrelsen och finansieras av Energimyndigheten. Projektet ska under våren 2022 skapa en digital leverantörsplattform, DalaVindkraft, där lokala företag kan erbjuda sina varor och tjänster till dem som bygger och underhåller vindkraftparker. Målet med denna leverantörsplattform är att öka attraktionskraften för regionen, vinna nya affärsmöjligheter för lokala företag och skapa nya innovationer exempelvis genom att skapa synergier med andra teknikbranscher. Ambitionen att leverantörsnoden DalaVindkraft blir en stark och konkurrenskraftig samverkanspart med stor leveranskapacitet till vindkraftindustrin i Dalarna.

På den digitala leverantörsplattformen ska företag enkelt kunna registrera sig för att erbjuda sina varor eller tjänster, antingen till alla parker som byggs inom regionen eller till ett geografiskt urval.
Detta bygger givetvis på vad som är möjligt beroende på vilka tjänster eller varor man erbjuder. Exempelvis catering är kanske inte möjligt att leverera alltför långt bort medan man som elektriker, montör, maskinist, fotograf eller skribent har möjlighet att täcka in hela regionen. På plattformen kan man fylla i information i form av både text och bilder samt beskriva sina erbjudanden. Man kan även använda en karttjänst för att det ska bli enkelt att hitta till företag samt se vilket område de erbjuder sina varor och tjänster till, säger projektledare Patricia Magnell, Samarkand2015.
 
En effekt av denna leverantörsplattform är att de lokala företagen gynnas genom att nya affärsmöjlighet uppstår. Projektet tar inte ställning för eller emot vindkraftparker, men ger regionens företag en möjlighet att dra nytta av dem som ska byggas.  
 
Vindkraftparker har beviljats tillstånd och kommer att byggas och oavsett vad vi eller någon annan tycker om sakfrågan så vill gynna de lokala företagen och dra så mycket nytta av byggandet som vi bara kan, för regionens bästa, säger Patricia Magnell.
 
Projekt innovationsnod pågår fram till 31/12 2022, men är givetvis tänkt att leva vidare via bland annat leverantörsplattformen DalaVindkraft och samverkan mellan hela regionen. Leverantörsplattformen beräknas vara klar att kunna registrera sig på under våren 2022.
 
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter