Fokus på Ludvikas ödrift i Almedalen

Stamnätet utslaget – hur ordnar vi elen lokalt? Se livesändning från Almedalen när Lars Lindblom, Samarkand2015/High Voltage Valley och Leif Pettersson, KSO Ludvika kommun medverkar i ett seminarium om Ludvikas ödrift.

I Svensk Vattenkraftförenings seminarium står Ludvikas ödrift i fokus. 
Klicka här för att se seminariet live, måndagen den 4 juli 15:15 - 16:30.

Mer om seminariet: 
Beskrivning av samhällsfrågan:
I händelse av kris där transmissionsnätet och/eller regionala elnät är utslagna kan lokal elförsörjning säkras genom så kallad ödrift. Lokal vattenkraft försörjer då samhällskritiska funktioner som vatten- och avloppsreningsverk, fiber- och mobilnät och livsmedelsbutiker. Men hur skapar vi förmågan?

I Sverige finns vattenkraftverk i närheten av tusentals större och mindre orter. Dessa kraftverk har eller kan ges förmåga att försörja närområdet med el – uthålligt dag som natt under längre tid. Solceller och batterier kan kopplas in på det lokala elnätet som komplement. Regeringen har nyligen lagt ett uppdrag för att utreda vattenkraftens lokala och regionala nytta, bland annat just ur ett elberedskapsperspektiv. I Ludvika finns förmåga till uthållig ödrift med vattenkraftverket i Ludvika ström som bas där även batterier och solceller bidrar. Förmågan har provats i praktiken. I framtiden är det möjligt att ansluta fler kraftverk för ödriftsförmåga i ett större geografiskt område. Vad säger politiken och myndigheterna om möjligheten till ödrift under orostider som nu? Välkommen till en debatt om vad som behöver göras för att skapa förmåga till ödrift efter en inledande beskrivning av möjligheten till ökad beredskap i elförsörjningen.

Medverkande:
Thomas Sandberg, Ordförande, Svensk Vattenkraftförening
Lars Lindblom, Vd, Samarkand2015
Leif Pettersson, Kommunstyrelsens ordförande, Ludvika kommun
Lowina Lundström, Divisionschef System, Svenska kraftnät
Johan Bladh, Vattenkraftansvarig, Energiföretagen Sverige
Magnus Ek, Riksdagsledamot, (C), Sveriges riksdag
Monica Haider, Riksdagsledamot, (S), Sveriges riksdag
Kjell-Arne Ottosson, Riksdagsledamot, (KD), Sveriges riksdag
Magnus Olofsson, Moderator, Svensk Vattenkraftförening

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter