Vi ska bli en attraktivare industriregion  

Det har väl inte undgått någon att industrin i Dalarna expanderar och det är nyetableringar på gång. Inte minst Hitachi Energy i Ludvika, som redan idag är regionens största privata arbetsgivare, är i en expansiv fas där rekrytering är en fokusfråga. För att locka folk att flytta till Dalarna genomförs ett regionalt projekt för platsmarknadsföring. Dalarna Science Park är projektledare och Samarkand tillsammans med en rad aktörer medverkar i arbetet för att uppgradera bilden av Dalarna.   

Projektet ska resultera i en strategi och varumärkesplattform som är öppen att nyttja i arbete med att rekrytera och marknadsföra sin plats. 

Inom ramen för projektet har man låtit göra en undersökning bland 25-35-åringar om hur deras syn på Dalarna är. I undersökningen tillfrågades över 1000 personer i åldrarna 25-35 år, spridda över vårt land, om hur de ser på Dalarna. Glädjande är att vi kan se många positiva associationer om vårt län. Dalarna betraktas som en naturskön, öppen och välkomnande plats som bjuder på trygghet och värme. 
På frågan om Dalarna vore en person är trygga och varma personer som Kalle Moreus och Gunde Svan återkommande namn. Men undersökningen visar också något som är betydligt mindre poritivt. De tillfrågade 25–35 åringarna inte ser Dalarna som en innovativ plats med karriärmöjligheter, inte heller som en plats med framtidstro eller som en attraktiv plats att bo på. 
Ta del av attitydundersökningen 

 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter