Välkommen till öppet hus hos Samarkand

I samband med vårt 20-årsjubileum välkomnar vi till öppet hus med fullspäckat program. Du som vill veta mer om Samarkands och High Voltage Valleys verksamhet, passa på att lyssna på föredragningar. Funderar du på att starta eget? Kom och prata med Nyföretagarcentrum. Träffa vår inflyttarservice och medflyttare från olika delar av världen. 

Torsdag 8 december, kl. 15:00-18:00


Föredragningsschema:
15:00 
Vad är Samarkand och High Voltage Valley?

15:30

Krafttanken - High Voltage Valleys energilager väcker internationellt intresse.

Leverantörsnod DalaVindKraft - skapar nya storkunder till Ludvika och Smedjebacken.

15:45
Smart, snabb, hållbar omställning - så hjälpte vi näringslivet att möta pandemins utmaningar

16:00
Vilka krav ställs på Västerbergslagen i och med det japanska ägandet av storindustrier?
- Ikigai, en inspirationsföreläsning om interkulturell kommunikation.

Samarkands mentorskapsprogram - kunskapsöverföring
mellan organisationer och generationer.

16:15
BID
- projektet som fick Grängesberg att blomstra av ideellt engagemang.

16:30
Sociala företag -
inkluderande företag för social hållbarhet.

Infrastruktur som spårat ur? - folk och gods behöver pålitlig och snabb järnvägstrafik, vägtrafik och internet.

16:45
Samarkands Högskolecentrum - hos Samarkand kan du plugga i hela världen.

17:00
Framtidsspaning om Västerbergslagens utveckling.


Vi bjuder på julfika!
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter