Hur kan vi attrahera fler unga till naturvetenskap- och teknikprogrammet?

Kompetensbristen inom forskning och utveckling riskerar att hota Sveriges konkurrenskraft. En viktig pusselbit är att tidigt väcka intresset för teknik och naturvetenskap hos unga.
Vi välkomnar våra medlemsföretag till oss på Samarkand för att gemensamt se ett webbsänt seminarium från IVA och att delta i efterföljande diskussion med lokal vinkling.

Vilka kommuner utmärker sig när det gäller andelen elever som läser naturvetenskaps- och teknikprogrammen på gymnasiet? Och hur skiljer sig andelen tjejer på teknikprogrammet mellan olika kommuner? 

Utifrån IVA-rapporten "Naturvetenskaps- och teknikprogrammet - för vem och var? 
En jämförelse mellan kommuner och över tid”
  djupdyks det i frågan genom att analysera statistik och det lyfts fram kommuner som gjort betydande insatser för att påverka utvecklingen. Seminariet fördjupar sig också i vetenskapligt kapital som är en viktig nyckel till att få fler unga att känna att naturvetenskap och teknik är något för dem. 

Under seminariet presenteras huvuddragen i rapporten samt några inspirerande 
kommunexempel. En kunskapsöversikt om vetenskapligt kapital lanseras, med fokus på teknik och naturvetenskap. Efter det direktsända seminariet avrundar vi med en lokal diskussion, ledd av Samarkands vd Lars Lindblom.

Datum: Fredagen den 17 februari.  
Tid: 14.00-15.45 streamat seminarium,   16-16.30 lokal diskussion   
Plats: Samarkand2015, Fredsgatan 27 vån. 2, Ludvika
Anmälan: Via formuläret nedan:

 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter