Elkonsulter - lämna anbud till Effekt4Dalarna

En robust elförsörjning är en förutsättning för länets välstånd och utveckling. Projektet Effekt4Dalarna samlar lokala/regionala/nationella elnätägare, offentliga organisationer och näringslivet för att skapa och genomföra det gemensamma utvecklingsarbete som är nödvändigt för att möta utmaningarna. Projektet leds av High Voltage Valley. 
Vi inbjuder er härmed att lämna anbud på att teckna ett ramavtal om el-konsulttjänster för planering och utveckling av Dalarnas elnät och elförsörjning.

Syftet med upphandlingen är att tillgodose behovet av expertstöd i projekt Effekt4Dalarna. Projektet är treårigt och är ett genomförande av den förstudie om Trygg elförsörjning i Dalarna som genomförts av alla samverkande aktörer under de senaste två åren. 
Lämna anbud på hela eller delar av upphandlingen som totalt omfattar 2,2 miljoner kronor. 
Upphandlingsunderlaget finns att läsa här. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter