Mötesplats Samarkand välkomnar till träff med viktig information till företagare

Ta del av viktig, nyttig och lönsam information för dig som företagare.  Kostnadsfritt!

Torsdagen den 9 november.  

15.00 Kompetensutveckling och ökad handelskraft 
Inledning med information om projektet ”Lyftkraft 2.0”som kan erbjuda kostnadsfri kompetensutveckling för såväl anställda som arbetsgivare i små och medelstora företag. 
Därefter får du veta mer om projektet ”Ökad Handelskraft 2.0” vars syfte är att stärka entreprenörskapet och öka omställningsförmågan
hos hagndel- och serviceföretag för att bidra till att utveckla handels- och servicenäringens konkurrenskraft. Informationen ges av Kathrine Abrahamsen och Tomas Kristoffersson, Falun Borlänge regionen.

16.00 Mingelfika 
Passa på att skapa nya kontakter och nätverk.   

16.30 Cybersäkerhet, vad bör du tänka på
Lars-Göran Ivansson som driver företaget LGIT ger dig som företagare ökad kunskap om säkerhet på internet. 

Arrangeras i samarbete med Nyföretagarcentrum.
Välkommen till Samarkand på Fredgatan 27, vån 2. 
Anmäl dig via detta formulär senast måndag 6 november. 

Lyftkraft 2.0

Lyftkraft 2.0 är ett projekt som drivs av FB-regionen och riktar sig till anställda och arbetsgivare i små- och medelstora företag i Dalarna. Genom projektet kan du kostnadsfritt kompetensutveckla dig och dina medarbetare genom olika typer av utbildningar, validering eller handledning. Projektet står för hela eller delar av utbildningskostnader medan du som företagare betalar medarbetarnas lön under utbildningstiden.

I projektet erbjuds två olika utbildningsspår, dels finns det ”öppna kurser” inom en rad, generellt efterfrågade kurser. De finns tillgängliga på bestämda datum och du kan anmäla dig och dina medarbetare genom ett anmälningsformulär. Ni deltar då i kursen tillsammans med andra företag i Dalarna. Exempel på tidigare efterfrågade ”öppna kurser” är digital marknadsföring, grundläggande Excel och grundläggande ledarskap.
Målet är att utbildningsinsatserna i projektet har bidragit till att företaget har stärkt sin konkurrenskraft, hittat nya affärsområden, ökat sin innovationskapacitet och internationaliseringsgrad och att de anställdas nya kompetens har stärkt deras ställning på arbetsmarknaden och i företaget genom projektets insatser.

För att få delta i projektets utbildningar krävs det att företagets årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller har en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro. För företag som ingår i en koncern, räknas antal anställda för det enskilda företaget men omsättningen  för hela koncernen. Även enskilda firmor kan ta del av insatserna i projektet. Tidigare offentligt stöd får inte överstiga 200 000 euro under en period av 3 år.
För ytterligare info se projektets hemsida
 
Ökad Handelskraft 2.0

Ökad Handelskraft 2.0 är ett projekt som primärt riktar sig mot små och medelstora företag i handel- och serviceföretag belägna i Falun, Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika och Smedjebacken.  Syftet med projektet är att med erfarenhet från pågående projekt stärka entreprenörskapet och öka omställningsförmågan hos företagen och på så sätt bidra till att utveckla handels- och servicenäringens konkurrenskraft.

En konkurrenskraftig och hållbar handel- och servicenäring bidrar i sin tur till ökad attraktion, aktivitet, fler upplevelser och mer inkluderande värdskap i kommunerna.
Projektet som drivs av FB-regionen tillhandahåller skräddarsydda insatser med seminarier och coaching inom hållbarhet, digitalisering och prissättning, i samarbete med andra aktörer, utveckla nya affärsmodeller för en mer upplevelsebaserad handel. Läs mer om projektet här.

Anmälan stängd!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter