Kurs i hållbar utveckling på KTH, via Samarkands HögskoleCentrum

I höst kan du plugga 3 högskolepoäng i hållbar utveckling. 
Kursen "Hållbar utveckling för problemlösare: Utforska hållbar utveckling" hålls av KTH på distans via Samarkands HögsoleCentrum. 

Kursen består av webbsända lektioner med tillhörande examinationsuppgifter. Du pluggar tillsammans med din studiegrupp och tar del av föreläsningarna digitalt på HögskoleCentrum i Ludvika.

Kursinnehåll

I den här kursen kommer du att bekanta dig med begreppet hållbar utveckling och hur begreppet har utvecklats till vad det för närvarande betyder - en helhetsprocess som pågår för att ta itu med de miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningarna för mänsklig utveckling.

Du lär dig om nyckelbegrepp som beskriver hållbar utveckling, till exempel de tre pelarna, och olika indikatorer för hållbar utveckling. Du kommer att bekanta dig med de bakomliggande orsakerna till de miljöutmaningar som vi står inför idag, till exempel klimatförändringar och försurning av havet.

Under hela kursen kommer olika ramar för att beskriva hållbar utveckling diskuteras, inklusive normativa tillvägagångssätt.

Efter genomförd kurs har du fått inledande kunskaper kring:
• en bred översikt över historien om hållbar utveckling och aktuella miljöutmaningar
• globala strategier för att driva den hållbara utvecklingen framåt
• huvudargumenten för varför det finns ett brådskande behov av hållbar utveckling och hinder för att genomföra hållbara lösningar
• en helhetssyn på hållbar utveckling
• hur man identifierar miljöpåverkan från det mänskliga samhället och tillstånd och trender på Jorden

Läs mer om kursen på KTH:s hemsida

Anmäl dig till kursen via antagning.se där du väljer Ludvika eller Smedjebacken som studieort för vårt HögskoleCentrum. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter