Nominera till Samarkands hållbarhetspris

Samarkand delar årligen ut ett näringslivspris inom Miljö och Hållbar Utveckling för att stimulera och belöna engagemang i hållbarhetsfrågor inom Västerbergslagens näringsliv. Priset är 10.000 kronor. 
I första hand delas priset ut till en person, företag eller sammanslutning i Västerbergslagen som tagit fram en idé som är tydligt realiserbar eller som genom nytänkande och innovation i sitt företagande har brutit ny mark för regionens hållbarhetsarbete. Har du förslag på vem/vilka som ska få priset?

 
Tyngdpunkten för att få priset bör ligga på de ekologiska, ekonomiska och sociala utmaningar som är strategiskt viktiga för företagens och invånarnas livsmiljö.
 
Priset, som delas ut årligen, består av ett penningbelopp och ett diplom till vinnaren.
 
Jury är ”Hållbarhetsnätverket”, som består av representanter från Ludvika och Smedjebackens kommuner samt företag från regionen.
 
Jurygruppen utser tre kandidater till priset, varav en vinnare.
Priset delas ut i höst, samband med något event som anordnas av Samarkand2015. Närmare datum för detta meddelas senare.

Vinnare av priset 2020 var Kristina "Slaktarstina" Forsberg

Lämna förslag till årets pristagare senast 31 augusti. 
Förslag kan lämnas av vem som helst, till info@samarkand2015.com
Skriv "Hållbarhetspriset" i ämnesraden.
 
Frågor, kontakta Petra Holmlund eller Lars Lindblom: fornamn.efternamn(at)samarkand2015.com
 
 Priset finansieras av AB Samarkand2015.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter