Enkät angående mobiltäckning och abonnemang

Projektet #Fulltäckning syftar till att skapa mobiltäckning där det idag är svårt att ringa eller använda internet. För att få kunskap om vilket intresse som finns för att teckna vanliga mobilabonnemang och bredband via mobilnätet hos boende, fritidsboende eller andra som vistas ofta där täckning saknas vill vi att du som är drabbad av dålig mobiltäckning svarar på en kort enkät. 

För att komma till enkäten samt för att läsa mer information om projektet, klicka här.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter