Nominera till Samarkands Hållbarhetspris  

Samarkand delar årligen ut ett näringslivspris inom Miljö och Hållbar Utveckling för att stimulera och belöna engagemang i hållbarhetsfrågor inom Västerbergslagens näringsliv. Priset är 10.000 kronor. Nominera till årets pris senast 7 oktober.

 
I första hand ska priset delas ut till en person, företag eller sammanslutning i Västerbergslagen som tagit fram en idé som är tydligt realiserbar eller som genom nytänkande och innovation i sitt företagande har brutit ny mark för regionens hållbarhetsarbete.
 
Tyngdpunkten för att få priset bör ligga på de ekologiska, ekonomiska och sociala utmaningar som är strategiskt viktiga för företagens och invånarnas livsmiljö.
 
Priset, som delas ut årligen, består av ett penningbelopp och ett diplom till vinnaren.
 
Jury är ”Hållbarhetsnätverket”, som består av representanter från Ludvika och Smedjebackens kommuner samt företag från regionen.
 
Jurygruppen utser tre kandidater till priset, varav en vinnare.
Priset delas ut i november, i samband med ett event som anordnas av Samarkand2015.

Lämna förslag till 2022-års pristagare senast 7 oktober. 
Förslag kan lämnas av vem som helst, till:  info@samarkand2015.com 
Ange Hållbarhetspris i ämnesraden. 
 
Frågor, kontakta Petra Holmlund eller Lars Lindblom: fornamn.efternamn(at)samarkand2015.com 

Vinnare av priset 2021 var Ovako som prisades för sin innovativa och globalt ledande position av låga CO2-utsläpp vid stålproduktion. 
Video från prisutdelningen: 


Tidigare vinnare är: Återvinningsbutiken i Ludvika samt Slaktarstina (kristina Forsberg). 
 
Priset finansieras av AB Samarkand2015.
Läs mer om Samarkands Hållbarhetspris

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter