Jättetransporter till vindkraftverk i Smedjebacken

Som ni säkert har sett så har det senaste tiden transporteras delar av vindkraftverk genom Ludvika. De enorma transporterna går till Vindparken Älgkullen, belägen i Smedjebackens kommun och som är en del av Samarkands leverantörsplattform DalaVindkraft. 

Torntransporterna som går från Gävles hamn via Ludvika till Älgkullen sker nattetid i hela 75 transporter med totalt 15 stycken vindkraftverk som levereras i fem transporter vardera. Dessa vindkraftverk kommer att monteras under sommaren och hösten 2024.
 
Insatser har gjort för att kunna spara på mer än 700 transporter i projektet. Då samtliga fundament har kunnat förankrats i berget, har man kunnat halverat behovet av betong. Betongen har således kunnat blandats på plats, vilket har reducerat det stora antalet transporter.
 
Det är industrin i Dalarna som står för den största elanvändningen och vattenkraft för den största elproduktionen. I dagsläget är inte Dalarna självförsörjande på el och behovet av el framöver ökar stadigt. Vindpark Älgkullen planeras årligen producera 270 000 000 kWh vilket motsvarar hushållsel till 54 000 villor. Läs mer om detta i SR Energys pressmeddelande.  
 
Vindkraftparken Älgkullen är en av de parker som finns med i Leverantörsnod DalaVindkraft, en plattform för att gynna de lokala företagen vid byggnation och framtida drift av vindkraftparker i Dalarna. 
På denna gemensamma plattform för hela Dalarna kan företag registrera sig för att erbjuda varor och tjänster till dem som bygger vindkraftparker. På plattformen väljer företagen själva till vilka parker de vill leverera. Vindkraftexploatörerna kan därmed enkelt hitta det lokala näringslivet och skapa kontakt med intressanta företag, beroende på vilka tjänster och varor som efterfrågas under olika perioder.
Här kan du läsa mer om Leverantörsnod DalaVindkraft 


För mer info om hur du som företagare registrerar dig på plattformen - Läs mer i broschyren Leverantörsnod DalaVindkraft.
 

- Att vindkraftbolagen finansierar plattformen DalaVindkraft är en stark signal till det lokala näringslivet att de vill handla lokalt, så jag hoppas att många lokala företag registrerar sig som leverantörer, säger Patricia Magnell, processledare på Samarkand2015.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter