Hållbarhet är ett ledord i vårt arbete 

För Samarkand är hållbarhet en självklarhet. För alla våra arbetsområden är hållbarhet därför ett ledord.
Vi har valt att utgå från de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 för att visa att vi lever upp till vår vision ”För ett attraktivt, hållbart och innovativt Västerbergslagen”.

Vi arbetar för att företag och organisationer i Västerbergslagen skall ligga i framkant när det gäller hållbarhetsarbetet. För oss handlar det om  att bidra till ekologiskt, ekonomisk och socialt hållbar utveckling.

Rätt agerat ger hållbarhetsarbetet företagen såväl bättre konkurrenskraft som möjlighet att skapa nya affärsrelationer och bidrar till att nya hållbara produkter och tjänster utvecklas och når marknaden.
 
Samarkands hållbarhetsnätverk
Samarkand har sedan flera år ett hållbarhetsnätverk där deltagare från näringsliv 
och organisationer som är intresserade av att utveckla sitt sociala och miljömässiga ansvar och arbete möts fyra gånger årligen. Målsättningen med hållbarhetsnätverket är:
Att Ludvika och Smedjebacken ska uppfattas som en förebild inom hållbarhet
Att ge regionens arbetsgivare och medarbetare kompetens och praktiska kunskaper för att kunna bedriva ett effektivt hållbarhetsarbete
Att genom ett aktivt hållbarhetsarbete öka regionens och företagen i regionens konkurrenskraft
Läs mer om  Hållbarhetsnätverket

 
Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling
Samarkand delar årligen ut ett näringslivspris inom Miljö och Hållbar Utveckling för att stimulera och belöna engagemang i hållbarhetsfrågor inom Västerbergslagens näringsliv. Priset är 10.000 kronor.
 
I första hand ska priset delas ut till en person, företag eller sammanslutning i Västerbergslagen som tagit fram en idé som är tydligt realiserbar eller som genom nytänkande och innovation i sitt företagande har brutit ny mark för regionens hållbarhetsarbete.

Vinnare av priset 2020 var Kristina "Slaktarstina" Forsberg.  

Läs mer om priset och lämna förslag till nästa års pristagare. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter